Gestileerde Juniperus (jeneverbes) direct bemesten ja of nee? Afdrukken E-mail
donderdag 22 februari 2007

Het is niet aan te raden een Juniperus die onlangs gestileerd is gelijk te bemesten via zijn wortelstelsel. Blad- of groenbemesting daarentegen bevorderd enorm de productie van nieuw groen en de vorming van nieuwe wortels. Het inzetten van een bladbemesting kan daarom direct na de stilering beginnen. Met name een dagelijke beneveling met meststoffen is aan te raden. Leg de nadruk op het Fosfor gehalte (P) en beperk de hoeveelheid Stikstof (N). Laat de boom aan deze vorm van bemesten wennen door met zeer lage doseringen te beginnen. Nooit toepassen in de volle zon. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp verwijs ik u graag naar het hoofdstuk Bemesten op deze site.

 
< Vorige   Volgende >


Webdesign : Schel.it