Hoe snoei ik een Satsuki azalea? Afdrukken E-mail
zaterdag 25 oktober 2008

Snoeien van Satsuki azalea's houdt niets anders in dan dat u oude delen van de Satsuki azalea verwijderd. Bij nijpen en knippen worden slechts de onvolgroeide delen verwijderd! De verschillen hierin zijn vrij gemakkelijk te ontdekken. De oude delen (takken en twijgen) zijn bruin grijzig van kleur. De jonge groei is daarentegen groenig van kleur.

Toch worden er de nodige fouten tijdens het snoeien gemaakt. Let wel, de ene azalea is de andere niet, maar toch wordt dit vaak vergeten. Vaak wordt bij het snoeien vergeten dat de rode kleur bij azalea's dominant is. Ook vergeet men vaak dat juist de rode kleur minder wordt gewaardeerd dan de overige kleur variaties wanneer het om azalea's gaat. Dus zomaar wat snoeien is bij een meerkleurige azalea zeker niet op zijn plaats.

Bij een Satsuki azalea is het van belang dat u weet dat de groei in de top zwakker is dan de groei op de lager gelegen takken. Dit is een feit dat u beslist voor ogen dient te houden.
Nu u dit weet, kunt u zich bedenken dat u dus veel minder snoei toepast in de top dan elders in de Satsuki azalea. Menig Satsuki azalea is door onkunde tijdens het snoeien van de top verloren gegaan. HOUD HIERMEE REKENING!

Wanneer u besluit om te gaan snoeien, zo zal de boom na de snoei zeer sterk uitlopen op het oude hout. Verwijderd u echter te veel grote takken in een keer dan kan dit leiden tot stress bij de boom. Vaak wordt dit zichtbaar door het afsterven van delen van de stam waarlangs de saptroom naar een dergelijke tak of takken gelopen heeft. Snoei dus in fasen wanneer het om dikke takken gaat. Zorg ervoor dat u na het snoeien alle wonden direct afdekt met een kwalitatief goede wondpasta.

De eerste vormgeving van een Satsuki azalea mag alleen plaatsvinden wanneer de boom kerngezond is. Dus de boom heeft absoluut een periode van uitbundige en gezonde groei achter zich. Ditzelfde geldt ook voor ingrijpende vormveranderingen aan een niet onderhouden exemplaar.

Wilt u een Satsuki Azalea, opgepot in schaal, snoeien, die een uitbundige bloei achter zich heeft, weet dan dat de boom een drastische snoei niet aankan. Door de enorme bloei is de boom teveel in haar kracht achteruit gegaan. Hetzelfde geldt ook voor pas geimporteerde bomen. Ligt het toch in uw bedoeling de boom te restylen verpot dan eerst de boom. Zorg daarnaast voor een goede bemesting en verwijder alle bloeiknoppen voordat u tot snoei overgaat. Trek twee jaar voor deze bewerking uit.

Azealea's die zich nog in de eerste ontwikkelingsfase bevinden dient u hard terug te snoeien. Doe dit klusje in het voorjaar. Het zal ten koste van een eventuele bloei gaan maar u probeerd immers het takkenstelsel op te bouwen. Zou u na de bloei snoeien dan gaat dit tenkoste van de kracht van de boom. Het gestelde doel zult u dus niet bepalen. Dergelijk bomen altijd in het voorjaar hard terugsnoeien en daarna met rust laten (dus ook na een eventuele karige bloei)

Is uw azalea meerkleurig weet dan dat u de snoei dient aan te passen. U dient over te gaan tot een selectieve vorm van snoeien. Laat de witte bloeien zo lang mogelijk aan de boom zitten. Op deze manier weet u waar deze relatief zwakke bloemen zich bevinden. De snoei van takken met witte bloemen dient altijd minder rigoreus te zijn. Takken die rode bloemen dragen moeten juist meer in kracht worden afgezwakt. Op deze manier kunt u er voor zorgen dat de rode kleur op den duur niet gaat overheersn. u zult namelijk zien dat wanneer u er niets aan doet langzaam maar zeker de witte bloemen meer en meer in aantal teruggaan. En juist de witte bloesem willen we presenteren.
Het is dus raadzaam om deze azaleasoort met diverse kleuren al voor of tijdens de bloei  in die gebieden te snoeien daar waar veel rode bloemknoppen zitten. Wacht u tot na de bloei dan gaat dit tenkoste van de aanmaak van nieuwe bloemknoppen.
Snoeit u gebieden met hoofdzakelijke witte bloesems te sterk in dan zal hun aantal afnemen en in plaats daarvan zullen rose bloemen ontstaan. Op den duur zullen uitsluitend rode bloemen ontstaan.
Ook met het verwijderen van de bladeren in de periode na de bloem houd u wederom rekening met het hierboven beschrevene. Natuurlijk zullen zones waar relatief veel bladeren blijven staan ook grotere nieuwe bladeren vormen. Zeker wanneer deze zones ook nog eens op de zon gericht staan. Het is dus van belang dat u regelmatig dit soort azalea's die deze bewerking hebben ondergaan, draait.

Wilt u de stam van uw azalea laten verdikken, zet dan de boom in de volle grond. Laat zoveel mogelijk takken ontstaan. U mag de boom niet of nauwelijk snoeien. Let wel u dient natuurlijk wel rekening te houden met het feit dat takken die u te lang laat staan ook grote wonden veroorzaken wanneer u ze verwijderd. Dus controleer regelmatig de groei.

Is uw azalea eenmaal in een schaal opgepot, snoei dan jaarlijks uw azalea. Bij het snoeien dient u er zorg voor te dragen dat er voldoende ruimte tussen de takken ontstaat. Snoeit u niet jaarlijks dan zullen deze tussenruimtes snel verdwijnen waarna een compacte boom zal ontstaan. Dit zal altijd ten koste van de bloei van de boom gaan.

Bomen die al een bepaalde vorm van rijpheid hebben mogen niet te sterk worden teruggesnoeid. Jonge azalea's ontwikkelen 4 a 5 nieuwe scheuten aan de uiteinden van de twijgen. De oudere exemplaren doen dit niet. Meestal vormen zij slechts 2 a 3 nieuwe scheuten.  

 

  

Laatst bijgewerkt op ( zaterdag 25 oktober 2008 )
 
< Vorige   Volgende >






Webdesign : Schel.it