Bladbemesting voor beginners. Afdrukken E-mail
donderdag 22 februari 2007
Doorgaans is het bemesten binnnen de Bonsaikunst een ondergeschoven kindje, laat staan dat de kreet "Bladbemesting" bekend is. Boeken noch tijdschriften gaan uitgebreid in op deze vorm van bemesten. De reden hiervoor kan ik u niet geven, vreemd blijft het echter wel. Zeker wanneer u de positieve uitwerkingen van deze vorm van bemesten zou kennen.

Bladbemesting

De term Bladbemesting wil niets anders zeggen dan dat we de meststoffen rechtstreeks toedienen op het groen van de boom. Of het hierbij nu om naalden gaat of bladeren doet niet terzake, op beide vormen van groen kunnen we het toepassen.
Om op deze wijze de meststoffen toe te kunnen dienen, moeten de meststoffen in water oplosbaar zijn. Niet oplosbare meststoffen zijn dus niet geschikt voor deze vorm van bemesten. Door de mest/water oplossing simpelweg over het groen te nevelen is bladbemesten een feit.

Welke meststoffen.

Zoals al aangegeven moeten de meststoffen in water oplosbaar zijn. Wat de naam van het product is doet niet ter zake. Dus of u nu een flacon met het opschrift X gebruikt of dat u kiest voor het opschrift Y, het maakt niet uit. Wat u echter wel dient te weten is de samenstelling van de door u gekozen meststof. Hierbij duid ik op de chemische samenstelling van de meststoffen, beter bekend onder de waarden NPK. Deze letters moeten op de verpakking staan, doen ze dat niet, laat dan de meststof voor wat ze is.
Nu u dit weet, mag ook bekend zijn waar u een meststof geschikt voor bladbemesting vandaan kunt halen. Elk gerenomeerd tuincentrum heeft een afdeling met meststoffen. Tegenwoordig is het ook al zo dat u voor bladbemesting geschikte meststoffen bij de Aldi, Welkoop, Boerenbond, Action en Gamma terecht kunt.

Voordelen / Nadelen.

Het toedienen van meststoffen met behulp van bladbemesten kent vele voordelen.

 • Het wortelstelsel wordt bij deze vorm van bemesten volledig ontlast.

 • De op deze wijze aangeboden meststoffen worden direct door de boom opgenomen.

 • Zieke en / of zwakke kunnen op deze wijze worden bemest zij het dat u als Bonsailiefhebber moet weten wat u doet.

 • Pas opgepotte bomen kunnen direct na de verpotting worden bemest. Er treed dus geen onnodig tijdsverlies op zodat de boom direct van de ingreep kan herstellen.

 • Pas uitgevormde of gestileerde bomen kunnen direct na het uitvoeren van de werkzaamheden worden bemest.

 • Delen van de boom die achterblijven kunt u door het toedienen van bladbemesting stimuleren in hun groei. Stel dat de Sashi-eda in de groei achterblijft, zo kan ik uitsluitend deze tak door bladbemesting tot groei aanzetten.

Zoals u ziet zijn dit behoorlijk wat voordelen die niet of niet altijd van toepassing zijn wanneer we kijken naar het toedienen van meststoffen via de wortelkluit.

Het zou niet correct zijn wanneer ik de nadelen van bladbemesten niet zou verwoorden.

 • Verbrandingsverschijnselen van het groen door het toedienen van een te hoge concentratie aan meststoffen.

 • Verbrandingsverschijnselen van het groen wanneer de boom tijdens of vlak na het toedienen van de bladbemesting vollop in de zon staat.

 • Bij langdurig gebruik worden naalden en bladeren groter. Bij bomen die in een ver gevorderd stadium verkeren kan dit problemen opleveren. Bomen die pas in training zijn moeten regelmatig gecorrigeerd worden, dus zie ik dit bij deze bomen niet zo zeer als probleem.

 • Sparren (Picea's) mogen NOOIT op deze wijze worden bemest. De boom zal erop reageren als een boom welke aan zure regen is blootgesteld.

 • Bij langdurig bladbemesten met een hoog Fosfor (P) gehalte zal de boom "lui" worden en geen nieuwe wortels meer maken. Dit wordt zichtbaar in de lengte van het groen.

Besluit u om deze vorm van bemesten toe te passen weet dan dat er enkele spelregels zijn, namelijk:

 • De te behandelen boom mag NOOIT in de zon staan. Ook niet direct na de behandeling.

 • Voordat u de boom gaat bladbemesten MOET de wortelkluit vochtig zijn.

 • Nadat de boom is behandeld MOET de boom de kans krijgen om de oplossing op te kunnen nemen. Vlak voor een regenbui bemesten heeft geen zin. Evenmin wanneer er sprake is van mist of een hoog luchtvochtigheidsgehalte.

 • Bemest bij voorkeur gedurende de morgen of in de avond uren.

 • Sproei een nevel van de mest/water oplossing net zolang over de boom totdat de oplossing van het groen afdrupt. Dek de aarde van pas opgepotte bomen af zodat de oplossing niet in kan dringen in het grondmengsel.

 • Bemest u wekelijks, probeer dit dan op dezelfde dag te doen. Er ontstaat een bepaald ritme waarop de boom positief zal reageren.

 • Pas opgepotte bomen kunt u direct bladbemesten. Let wel dat er niet teveel van de oplossing via de stam naar de grond loopt. Doordat de wortels de oplossing niet opnemen kan er bij regelmatig benevelen op deze manier een te natte kluit ontstaan met alle gevolgen van dien. Dek de aarde desnoods af met een stuk plastic.

 • U mag meerdere keren achtereen een oplossing van water en meststoffen over het groen nevelen. Zelfs dagelijks of meerdere malen per dag is dit geen probleem.

 • Zieke of zwakke kunt u op deze wijze behandelen en een extra zetje in de goede richting geven. LET OP! de oplossing moet vele malen verdund zijn. De hoeveelheid mest die u dus aanbied MOET per keer uiterst GERING zijn. Doet u dit niet dan zal de boom u ervoor belonen door te gaan "hemelen" Een gewaarschuwd mens..............

Laatst bijgewerkt op ( vrijdag 25 december 2009 )
 
< Vorige   Volgende >


Webdesign : Schel.it