Bladbemesting Afdrukken E-mail
donderdag 22 februari 2007

Nu bij u bekend is wat de techniek van het bladbemesten inhoud, kunnen we deze in al haar facetten verder uitdiepen. Dit artikel is gebasseerd op mijn ervaringen met deze vorm van bemesten. Dat er delen van tekst in voor zullen komen waarover u een andere mening heeft, daarvan ben ik mij ten zeerste bewust. Ik geef u daarin de volledige vrijheid, immers wie ben ik om te zeggen hoe het moet. Voor op- of aanmerkingen met betrekking tot dit artikel sta ik altijd open.

Concentraties en samenstelling.

Een boom waarop u voor het eerst bladbemesting zult uitvoeren, zal eerst moeten "wennen" aan deze vorm van bemesten. Misschien een vreemd vergelijk maar van een persoon welke is verplaatst van de afdeling Intensive Care naar een Verpleegafdeling in een ziekenhuis, daarvan kunt u en mag u ook niet verwachten dat hij of zij direct een bord stampot boerenkool met worst en jus zal eten.

U begint bij bladbemesting dus met een oplossing waarin bijzonder weinig meststoffen zijn opgelost. Verhoudingsgewijs is het aandeel water veel groter dan bij een oplossing die we toedienen op een boom die al weken met deze techniek is bemest. Concentraties van 0.05% of nog zwakker worden vaak toegepast.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan vaste mestoffen die in water oplosbaar zijn. Deze laten zich voor mij goed doseren. Bij de eerste bemesting ga ik uit van een mestpuntje op 1 liter water. Gedurende een tijdsbestek van enkele weken voer ik dit op tot een theelepel per liter of zelfs meer (ongeacht de NPK waarden). De theelepel is de voorgeschreven hoeveelheid die op de verpakking vermeld staat voor het bemesten via het wortelstelsel. Daar werk ik dus naartoe. Zou ik dit direct de eerste keer toedienen dan krijg ik te maken met verbrandingsverschijnselen. Wat verbandingsverschijnselen zijn heeft u elders op deze site kunnen lezen.

Stel dat u Pokon wilt toepassen, kan, ook deze kent een dosering. Meet de kleinst mogelijke hoeveelheid af die u afmeten kunt. Los dit op in relatief veel water. Gedurende een aantal keren kunt u hiervan de dosering opvoeren totdat u op de dosering zit die op de verpakking vermeld staat. Vanaf dat moment kunt u blijven bladbemesten met deze relatief zware dorsering of concentratie.

Organische meststoffen kunt u bijzonder goed inzetten voor bladbemesting. Neem bijvoorbeeld visemulsie of zeewier extracten. Deze stoffen zet ik bijzonder graag in op Pinussen, Taxussen en Juniperussen. Let wel, past u regelmatig een bladbemesting met Visemulsie toe zo zal er een film rond de takken en zich daaraan bevindende groen ontstaan. Het is dus noodzaak dat u deze film periodiek door het gebruik van veel water, verwijderd. De freqentie waarme u dit dient te doen hangt van de freqentie af waarmee u visemulsie als bladbemesting toedient

NPK waarden

De NPK waarden van de meststoffen welke ik toepas lopen sterk uiteen. U merkt dat ik dus niet gebruik maak van slechts 1 meststof. Een heel scala aan meststoffen staan ter beschikking. Of het nu Buxus, Rozen of Hokki-Wokki mest is doet niets terzake. Evenmin de zaak waar het vandaan komt. Op de verpakking moeten de letters NPK staan. Alles is gericht op het doel dat ik wens te behalen met de wijze van bladbemesten.

Om u een idee te geven op welke wijze en voor welk doel ik bladbemesting inzet, treft u hieronder een aantal voorbeelden aan. Dit is slechts een kleine greep uit de manier waarop ik met deze techniek omga. Het zou te ver voeren om alle mogelijke combinaties te beschrijven. Ik ben echter van mening dat ik voor u een deur heb opengezet die interessant is en die u tegelijkertijd naar grote successen kan leiden binnen de Bonsaikunst.

  • In de herfst gestileerde Pinussen krijgen direct nadat ze uit de winterberging komen bladbemesting. Het opstarten vraagt veel energie van de boom. Gezien het feit dat ik in de herfst een deel van de voorhanden reserves van de boom in de vorm van takken heb weggehaald, zal ik de boom moeten voorzien van een extratje. NPK 10-10-10 Dagelijks gedurende 4 tot 6 weken.

  • Pinussen die enkele jaren in training zijn kan ik niet zo behandelen. Ik zou volledig de plank misslaan omdat de naalden veel te lang zouden worden. Daarnaast zou de algehele groei veel te extreem verlopen. NPK 2-6-3 twee wekelijks na het afharden van de nieuwe groei.

  • Is de boom net opgepot, ligt de nadruk bij het bladbemesten veel meer op het Fosfor(P) element. Zoals u weet zorgt deze er o.a. voor dat er nieuwe wortels ontstaan. Juist hetgeen dat ik wil bereiken om de boom zo snel mogelijk te laten herstellen van de ingreep. De betreffende bomen, loof of conifeer, worden direct na het oppotten met een oplossing beneveld. NPK 10-52-10. Gedurende een periode van 6 weken moeten ze deze douche van bladbemesting dagelijks ondergaan. Let wel de gebruikte hoeveelheid meststof in water is daarbij in het begin uiterst gering.

  • Blijft een tak, bijvoorbeeld de Sashi-eda in de groei terug, wordt het tijd deze een handje te helpen. Selectieve bladbemesting is dus aan de orde. De boom volledig benevelen zou betekenen dat de sterke zones ook een extratje zouden meekrijgen. Hiermee zou ik ook hier mijn gestelde doel voorbijschieten. NPK 20-20-20  dagelijks net zolang totdat het gestelde doel is bereikt. Hoe langer deze periode duurt des te meer zal de rest van de boom hierop reageren.

  • Is de winter in aantocht, wordt het tijd de boom hierop voor te bereiden. Het element Stikstof (N) mag slechts in geringe mate aanwezig zijn in de toe te dienen oplossing. Immers een hoog N gehalte zou extra groei betekenen, terwijl de boom juist zijn krachten moet sparen en reserves dient aan te leggen. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de boom zijn takkenstructuur kan laten "afharden". Deze term wil niets anders zeggen dan dat de boom de celwanden van de nieuwgevormde cellen gaat versterken. NPK 2-5-32, wekelijs gedurende 4 weken.

  • Zet een Malus (appel) na een rijke bloei teveel vruchten aan zo zal het niets anders betekenen dan dat het tenkoste van de gezondheid van de boom gaat. Immers al deze vruchten vergen teveel kracht van de boom. Volgend jaar zal er een karige bloei zijn en taksterfte gedurende de winter is een feit. Om dit te voorkomen kan ik met een schaartje vruchten verwijderen, een monnikenwerk. Bladbemesting is hetgeen ik toepas. Het element Stikstof(N) zal extreem hoog aanwezig zijn in de oplossing. Het zout onttrekt namelijk water aan de vruchten. De boom kan het water tekort niet snel genoeg aanvullen en een natuurlijk selectie van de vruchten is een feit. NPK 28-12-0 eenmalig, zes a zeven weken na de vruchtzetting.

  • Voorafgaande aan een bladsnoei zal een boom moeten stralen van kracht om de ingreep te kunnen doorstaan. Om de boom zover te krijgen verdient de boom een extratje. Stikstof(N) is hiervoor niet nodig. Daarentegen dienen Fosfor(P) en Kalium(P) in gelijke delen te worden toegediend. NPK 0-10-10 wekelijks, durende zes weken voorafgaande aan de bladsnoei.

  • Moet Knopzetting worden gestimuleerd dan zet ik graag visemulsie in. Helaas is het geurtje van dit product niet bijzonder aangenaam maar zijn uitwerking des te beter. Blijft het uitbotten van de knoppen achter dan dien ik een aantal keren achtereen een bemesting met zeewier extract toe.


Opmerking:

Voorafgaande aan het toedienen dient de wortelkluit ALTIJD vochtig te zijn. De boom mag nimmer in de zon staan. Ook niet vlak na de behandeling.

Naast bladbemesting is het zeer goed mogelijk bomen eveneens via het wortelstelsel te bemesten. Bij pas opgepotte, gestileerde en zieke bomen is dit af te raden.

Zo ziet u dat er verschillende oplossingen met een nog grotere verscheidenheid aan concentraties mogelijk zijn. Een ding moet voor u duidelijk zijn.

STEL UZELF EEN DOEL EN HIEROP DIENT U DE CONCENTRATIE AF TE STELLEN. DOELLOOS BEMESTEN LEID TOT TELEURSTELLINGEN. WEET DAT U VOOR HETGEEN U DOET ALTIJD BELOOND ZULT GAAN WORDEN. BIJ DOELLOOS BEMESTEN ZAL HET ALTIJD IN DE NEGATIVE ZIN DES WOORDS ZIJN!!!!!

Laatst bijgewerkt op ( vrijdag 25 december 2009 )
 
< VorigeGerelateerde itemsWebdesign : Schel.it